БРАНД ПР проведе медийна кампания за популяризиране на проекта „Национален музеен комплекс”

10:57, 30 Юли 2014

БРАНД ПР ЕООД проведе поредната успешна медийна кампания, която имаше за цел да популяризира сред обществеността дейностите по проекта за изграждане и въвеждане в експлоатация на „Национален музеен комплекс”.
В рамките на кампанията БРАНД ПР разработи специална медийна концепция, която включваше организиране на няколко публични събития, разпространяване и публикуване на информация в медиите – телевизия, радио, интернет и печат , а също така изработване и разпространение сред широката общественост на рекламно-информационни материали.

« Назад