Бранд ПР проведе кампания за "Популяризиране на работодателската инициативата на КРИБ :Академия Икономика"

14:32, 29 Февруари 2016

Бранд ПР успешно завърши поредния си проект “Популяризиране на работодателската инициативата на КРИБ Академия Икономика за мотивиране на младите хора за успешен старт и кариерно развитие в българските компании”.

В рамките на проекта „БРАНД ПР” организира поредица от събития в цялата страна, с цел популяризиране на работодателската инициатива „АКАДЕМИЯ ИКОНОМИКА”. Обиколката започна от Югозападен Университет Благоевград и премина през Медицински Университет – Плевен, Тракийски Университет – Ст. Загора, СА "Д.А.Ценов"- Свищов, Русенски Университет "Ангел Кънчев", Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", Великотърновски Университет "Св.Св. Кирил и Методий, Икономически Университет - Варна, Бургаски Свободен Университет, УНСС, УАСГ, ВУЗФ, НБУ, СУ „Климент Охридски", Професионална гимназия по телекомуникации – гр. София, Национална търговско-банкова гимназия – гр. София.

По време на събитията вниманието бе насочено към младите хора, които се запознаха с проекта "Академия Икономика" и възможностите, които той открива пред тях. Интересът към него бе голям и заявършвище студенти получиха насоки за бъдещето им ксриерно развитие. 

« Назад