Кризисен PR

  • Проучване и анализ на мащаба и характера на кризисната ситуация;

  • Прогнозиране на потенциални заплахи и намиране на инструменти за тяхното ограничаване;

  • Медия консултиране за кризисни комуникации, интерактивни обучения за реакция по време на криза, възстановка на реални ситуации;

  • Медия планиране и мониторинг за проследяване на медийните публикации за потенциални кризисни теми, новини, тенденции.

» Направи запитване