Изработка на информационни материали

Бранд ПР подготвя съдържанието и организира отпечатването на различни презентационни материали и вътрешно-фирмени издания за своите клиенти. Услугите, които предлагаме в тази област са:

  • Разработване на концепция и дизайн на информационните материали;

  • Определяне на съдържание на информационните материали;

  • Изготвяне на текстове (договаряне с външни автори, превод, авторски статии, редактиране);

  • Графично оформление (определяне на основните принципи, помощ при избора на студио за графичен дизайн, комуникация с дизайнерския екип);

  • Организиране на отпечатването.

» Направи запитване