Стандарти за качество

"БРАНД ПР" ЕООД притежава сертификат за управление на качеството ISО 9001:2008.