Политика по качеството


Политиката по качеството е определена, за да се очертае насоките за развитие на Бранд ПР“  ЕООД. Ръководството на организацията се ангажира да провежда политиката по качеството основана на следните принципи:

  • утвърждаване позицията на „Бранд ПР“ ЕООД, като водеща фирма в своята дейност;
  • спазване на договорните изисквания с клиентите, при осигуряване на високо качество и в съответствие с действащите стандарти;
  • пълно удоволетворяване напотребностите и изскванията на клиентите и разширяване на пазарните възможност и иконкурентност;
  • високото качество във всички дейности на „Бранд ПР“ ЕООД е гаранция за просперитет, стратегическа сила, доходност и растеж;
  • фирмата разчита на обратна връзка, получена от клиента, като важен критерий за качеството на предлаганите услуги.

Ръководството наБранд ПРЕООД поема отговорност за спазването на залегналите в политиката по качество принципи.